2 Contoh Biografi Singkat Tentang Ayah Bahasa Sunda!

Pada artikel sebelumnya, sudah saya share contoh biografi tentang ibu, nah kini saatnya giliran biografi tentang si ayah dengan menggunakan bahasa sunda. Jadi lengkap, ada biografi tentang ayah dan ada juga biografi tentang ibu. Hehee!

Biografi Tentang Ayah Bahasa Sunda

2 Contoh Biografi Singkat,Tentang Ayah Atau Bapak Bahasa Sunda!
Nah, Dibawah ini ada dua contoh biografi seorang ayah atau bapak dalam bahasa sunda. Biografi ini merupakan tulisan dari kisah atau keterangan tentang seorang ayah.

Baca juga: Contoh Biografi Tentang Seorang Ibu Bahasa Sunda

Saat menuliskan Biografi tentang ayah ini, kita juga dapat menuliskan data-data dirinya seperti misalnya menuliskan kejadian yang dialami, daftar tanggal lahir, pekerjaan, kehidupan sejak kecil hingga sekarang, jasa ataupun karya, dan sesuatu yang didapat, atau dilakukannya.

Pastikan biografi tentang ayah kamu ini memberikan hikmah, atau motivasi dan sejarah penting yang dapat dijadikan sebagai suri teladan buat kamu sendiri, dan juga orang lain yang membacanya.

Biografi Singkat Tentang Ayah Atau Bapak Bahasa Sunda

Contoh 1

 

Bapa abdi Namina __ (Nama ayah), wedal di __ (Nama kota) dina __ (Tanggal lahir). Anjeunna putra ka opat ti lima duduluran. Dua wargi diantawisna istri, sarta dua wargi sanesna pamegeut. Anjeunna ayeuna damel di __ (Nama pekerjaan).

Wanci SD bapa abdi sakolana teubih, anjeunna angkat ka sakola naek sapedah. Sanajan tebih, nangging anjeuna teu pernah gentar pikeun ngalanjutkeun sakola. Basa keur leutik anjeunna resep pisan ameng layangan.

Bapa abdi nyaeta sosok bapa anu bageur, sarta rajin barang gawe. Kadang anjeuna oge ngabantuan dibumi, sapertos ngepel, sasapu, sarta seueur deui liana.

Kuring bangga pisan ka anjeuna, ku kituna kuring janten mulai diajar barobah sapertos anjeunna, nyaktos rajin barang gawe sarta ngabantuan dibumi, Mugi-mugi anjeunna sok dibere kasehatan ku ALLAH SWT.

Contoh 2 

Bapa abdi namina __ (Nama ayah), wedal di (Nama kota) dina ping __ (Tanggal lahir). Bapa abdi cicing di __ (Alamat rumah). Bapa abdi putra ka dua ti salapan duduluran, bapa abdi ngagaduhan tilu wargi pamegeut sarta lima wargi lian na putri.Bapa abdi mitembeyan karir dijenjang Sakola Dasar __ (Nama SDN).

Saentos genep warsih ngabereskeun atikan di sakola dasar, bapa abdi ngalanjutkeun sakola di SMP __ (Nama sekolah).Saentos tilu warsih lamina nungtut elmu dijenjang Sakola SMP __ (Nama sekolah), bapa abdi neruskeun atikan kejenjang anu langkung luhur yaktos di sakola __ (Nama SMA/STM).

Bapa abdi sakolana nyandak jurusan __ (Nama jurusan). Saentos tilu warsih nungtut elmu di __ (Nama SMA/STM), dina warsih __ (Tahun), bapa abdi neruskeun atikan ka __ (Nama perguruan tinggi). Bapa abdi lulus dina warsih __ (Tahun).

Nyanghareupan ahir mangsa kuliahna, bapa abdi patepang sareng indung abdi, namina __ (Nama ibu). Saentos lulus kuliah dina warsih __ (tahun), bapa abdi didamel di __ (Nama Pekerjaan).

Dina ping __ (Tanggal menikah) bapa abdi nikah sareng indung abdi. Saentos hiji warsih nikah dina warsih __ (Tahun), abdi lahir. Ayenana bapa abdi midamelna di __ (Nama pekerjaan)

Bapa abdi nyaeta sosok bapa anu teges. Bapa abdi oge pinter dina palajaran matematika, sarta anjeuna jalmi anu taat kana agama. Sosok anjeuna janten motivasi pikeun diri abdi supados tiasa barobah sapertos anjeunna, nu pinter matematika, taat agama, sarta jadi jalmi anu teges.

 
Baca juga: Kumpulan Biografi Tentang Tokoh Artis Idola Bahasa Sunda

Nah demikian contoh biografi singkat tentang ayah atau bapak dalam bahasa sunda. Biografi diatas, tentu saja mungkin banyak kata-kata yang harus kamu ubah atau disesuaikan kembali, sesuai dengan biodata ayah kamu masing-masing, sebab biografi diatas hanyalah sebagai contoh untuk bahan referensi saja.

Populer

Flashnews