Di karang ku :

ASEP RUDIN

Kelas :

IX G

Tema :

PIKASEDIHEUN

Judul : SI UDIN RAG-RAG DINA SAPEDAH DRAG

Si Udin teh jalmina hese di atur kana kolot maneh na sorangan geh, setain di nasehatkeun manehna mah moal ngadangu masa bodokeun bae, ku babaturan ge sok di sebut adigung. Si Udin mimiti rag-rag dina sapedah teh, pas balik sakola, maneh na langsung bae ulin teu langsung dahar, sholat geh henteu ngan ukur nenden tas jeung sapatu doang, teu lami babaturanna mamawa sapedah drag nu tos di bagusan.

Udin teh langsung ngajak balapan jeung lembur sabelahan nana manehna, pas rek balap Udin teh songong ti heula. Pas jam 2 lewat si Udin balapanna, di jalan kadukaweng suasana na rarehe teu aya sasaha (jempling) ngan ukur budak leutik nu rek ningali balapna. Bari tarohan duit 10.000 an pas keur balap Udin teh rag-rag kana susukan, maneh na lalecetan bari jejeritan ngarasakeun ka nyeri. Teu lami maneh na indit ka rompok maneh na aya indung na sorangan doang.

“Udin kunaon maneh teh lalecetan kitu.”
“Teu ma Udin teh rag-rag dina sapeda drag”,
“Sapedah saha din ja Udin mah teu gaduh sapedah drag”
“Sapedah babaturan Udin ma”
“Mantakna cuan din ari mawa sapedah teh, ulah bari lalagaan,”
“Udin teh bari lalagaan ma”
“Ari eta kudu kumaha deui coba mun teu bari lalagaan mah,”
“Bener ma” geus kumaha Udin bae”
“Obatan heula tah”
“Nya ma.”

Udin teh pas keur ngobatan, eman teu mere beja kana indung na, padahal maneh na balapan bari tarohan duit 10.000 an. Saenggeus ngobatan manehna di sampeuran ku indung na deui. Bari nanyakeun eta kumaha kajadianna
“DIN coba jelaskeun kunaon bisa kitu”

“UDIN teh ma keur ameng jeung babaturan udin, terus eta ku Udin sapedah na di injem pake balapan ejeng lembur sabelahan, Udin ngajak tarohan 10.000 an maneh na daek, tos bae Udin balapan, eh pas keur balap Udin rag-rag ma. Eleh laju namah Udin kudu bayar 10.000.

“Bayar atuh ku Udin ja ema mah teu boga artos.”
“Muhun ma” Udin teh mun di nasehatkeun ku ema kudu nurut din, eta akibat teu ngadangu ka kolot “nya Udin moal ngalakukeun deui ma.

Udin teh karak ngalampahkeun ulah maen babalapan deui harus ngadangu ka kolot. Kuari manehna tinggal mayar eta duit kalawan maneh na nu menang. Udin teh pusing mikiran eta, teu lami maneh na nyamperan indungna
“Ma Udin menta artos jang bayar nu tadi”

“Hm,,, yeuh artosna” “Nuhun nya ma” Udin teh gembira di bere duit ku indung na jang bayar saenggeus kitu Udin neangan jalmi tadi nu menang ka mamana terus katimu. “Eh Man ieu duit 10.000 nu tadi maneh menang ngalawan urang” “Oh nya nuhun Udin teh saenggeus bayar laju balik, pas nyampe maneh na langsung ka kamar bari he’es.

Teu lami hees baturanna nyamper ka rompokna “Assalamualaikum” indungna ngajawab. “Waalaikum salam, arek naon?” “Teu ma Udin aya teu” “Oh Udin aya di jero” “Keur naon ma Udin teh” “Teterang Udin teh keur naon, ke ema bade ngagerokeun hela Udin sakedap, “Nya.”

Teu lami Udin di gerokeun maneh nyamperkeun bari matana peperedeyan keneh masih hayang hee’ees. Si Udin nanya ka babaturanna “arek naon kadieu” “babaturanna ngajawab” “din maneh karek hudang he’es nyah” “muhun oh ieu urang ka imah tangkalan bareng budak” “yu dimana” “di hareup imah abdi” “hayu atuh.”

Saenggeus kitu Udin teh ka imah tangkalan nu tadi di omongkeun, geus nyampe Udin langsung naek eta kana imah tangkalan sareng babaturanna. Tidinya lami jeung lami Udin sareng babaturanna he’es deui pas tadi geus kacapean. Tos hudang sare babturanna ngajakan main bola geus bae budak teh maen bola ngalawan jeung babaturanna nu lain deui, pas keu maen Udin teh langsung ngajebool keun hiji eta ka gawang lawan, lami jeung lami babaturanna geh ngasupkeun eta bola jadi beda jauh sekorna jadi 4-1, Udin teh gumbira menang dina maen bola eta Udin tos rek maghrib maneh na uih, mandi bare sholat maghrib sareng babturanna na.

Saentos sholat si Udin teh ngajak anu teu bener ka babaturanna manehna teu ngadenge deui kana nasehat indungna, manehna nanya ka babaturanana bari ngajak nu te bener. ”Wey urang maling hayam yuk a imah si roup” salah sahiji babatruranna nga jawab ”Ih maneh mah karak geh di carakna ku indung maneh langsung ngajakan teu beuneur.” “Atuh sakali-kali urang maling hayam jeung urang ngaliwet”

“Ulah lah uing mah teu sanggup, moal ngalakukeun nu kitu” baturan nu lain deui,
“Teu sanggup moal ngalakukeun nu kitu.” Akhirna si udn teh teu jadi ngalakuken kos kitu, babaturana ngahadang manehna nuteu bener, saenggeus kitu si Udin teh di gerokeun ku indung tah ngaji, “udin,,, udin,,,, balik. Ngaji heula ulah waka ulin,” indung na ngageroan si udin. Udin teh ngajawab “muhun ma sakedap Udin geh bade ngaji.” Teu lami Udin di geroan Udin nyamperan terus langsung ngaji, babaturanna oge sarua ngaraji.

“Tamat”