Pengertian Serta Contoh Sisindiran Bahasa Sunda!

Basasunda.comContoh sisindiran. Sisindiran adalah seni menyusun bahasa yang terbentuk dari sampiran dan isi untuk menyampaikan maksud tertentu. Sisindiran termasuk bentuk puisi terikat karena ada ketentuan yang sudah tetap, baik jumlah larik maupun jumlah suku katanya.

Bentuk sisindiran ini ada tiga macam, yaitu paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Ketiga bentuk sisindiran ini memiliki sifat yang sama, yaitu saling mengasihi, nasihat, dan humor, (kecuali wawangsalan).

Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sisindiran bahasa sunda. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik itu para siswa yang berasal dari luar daerah jawa barat, untuk bekal pengetahuan di sekolah-sekolah yang menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah sunda.

Istilah Sisindiran Sunda

Istilah sisindiran telah ada sejak awal abad ke-16. hal ini dapat dibuktikan dalam Naskah Sunda Kuno Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian (1518 Masehi). Sisindiran dalam sastra Sunda sama dengan pantun. Seperti halnya pantun, sisindiran pun terdiri atas dua bagian, yakni cangkang “sampiran” dan eusi “isi”. Dalam bahasa sunda ada sebutan lain untuk bentuk sisindiran ini, yaitu susualan, atau bangbalikan.

Contoh Sisindiran Bahasa Sunda

CONTOH SISINDIRAN BAHASA SUNDA, 4 DAN 6 BARIS/LARIK!

Dibawah ini ada beberapa contoh karangan yang termasuk kedalam bentuk sisindiran bahasa sunda. Silakan kamu baca dan jangan lupa, perhatikan juga bentuk dan isi karangannya?!

CONTOH SISINDIRAN SUNDA 4 BARIS ATAU LARIK

Mihape sisir jeung minyak,
kade kaancloman leungeun,
mihape pikir jeung niat,
kade kaangsonan deungeun.

Kuring mah alim ka Bandung,
hayang ka Sumedang bae,
kuring mah alim dicandung,
hayang ku sorangan bae.

Kembang culan kembang tanjung,
kembang saga jeung dongdoman,
boh sabulan boh sataun,
ulah salah nya dongdonan.

Koleang kalakay pandan,
amis mata di susukan,
soreang lain teu hayang,
cimata geura susutan.

Kukulu di buah manggu,
pisitan buah ramanten,
kuru lain ku teu nyatu,
mikiran nu hideung santen.

Ulah tiwu-tiwu teuing,
rek bonteng baligo bae,
ulah kitu-kitu teuing,
rek goreng bareto bae.

Lain bangban lain pacing,
lain campaka kuduna,
lain babad lain tanding,
lain ka kuring kuduna,

Sugan teh kukupu hideung,
sihoreng sirama-rama,
sugan teh kukuh jeung tineung,
sing horeng ka mana-mana.

Bangbara dina bangbarung,
kulit munding kahujanan,
sangsara kuring dicandung,
gulang-guling ngan sorangan.

Orang welang oray hideung,
oray sanca naliwangsa,
ulah melang ulah nineung,
urang kawin di Salasa.

Cai mulang cai malik,
cai ngocor ka astana,
bingung mulang bingung balik,
kabongroy kieu rasana.

CONTOH SISINDIRAN SUNDA 6 BARIS ATAU LARIK

Hook teuing kebon kangkung,
Bareto ngalembok hejo,
Kiwari ngaleang bae,
Hook teuing ku nu jangkung,
Bereto harempoy emok,
Kiwari ngolembar bae.

Tikukur turun ku ribut,
Pegat talina ti leumpang,
Catang ceuri nutug leuwi,
Sapupur satiyung simbut,
Megat-megat kami leumpang,
Ceurik nurutkeun pandeuri.

Panjang parakan Cimuncang,
Ditua teu dipulangan,
Laukna bogo harideung,
Palangsiang keuna runcang,
Ku kami mo ditulungan,
sia mangsuakeu tineung.

Nah mungkin itu saja mengenai contoh sisindiran bahasa sunda, dan sumber sisindiran ini diambil berdasarkan Lima Abad Sastra Sunda, karya Wahyu Wibisana, dkk. Semoga bisa bermanfaat buat kamu, demikian dan terimakasih atas waktunya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *