Paguneman Singkat 5 Orang “MIELING PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945”

Paguneman nyaeta dialog atau percakapan, yang merupakan sebuah materi pelajaran bahasa sunda disekolah. Di blog basasunda.com sendiri saya sudah mengumpulkan beberapa contoh paguneman ini dalam berbagai tema yang dapat kamu lihat pada menu bagian kategori blog ini, yang insya allah kedepannya akan saya update.

Sebenarnya kenapa sih ada pelajaran paguneman dengan menggunakan bahasa sunda ini disekolah? Nah, tentu saja tujuanya karna dengan paguneman atau percakapan, kita dapat lebih mudah memahami serta melancarkan percakapan atau perkataan dengan menggunakan bahasa sunda.

Paguneman Singkat Bahasa Sunda 5 Orang

Pada kesempatan kali ini, saya akan share sebuah paguneman basa sunda untuk 5 orang dengan judul mieling proklamasi atau tentang 17 agustus 1945, untuk dijadikan sebagai contoh seperti untuk bahan referensi tugas disekolah.

Judul Paguneman “MIELING PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945″
Contoh Paguneman Bahasa Sunda Singkat untuk 5 Orang tentang "MIÉLING PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945"

Tokohnya antara lain adalah :
1. Hilman
2. Popi
3. Déwi
4. Agus
5. Avip

Dina hiji tempat aya hilman, popi, dewi, avip, sareng agus, keur ngararumpul ngararobrolkeun acara pikeun agustusan taun hareup.

Hilman : “Agustusan taun 2017 ayeuna mah sigana bakal ramé geura Pop.”
Popi : “Naha ku naon kitu?”
Hilman : “Enya, apan umur kamerdékaan nagara urang téh panceg 73 taun.”
Déwi : “Aéh, enya. Di tempat urang rék aya raraméan naon waé, nya?”

Agus : “Alusna mah diayakeun pertandingan maén bal, sing ramé pisan.”
Hilman : “Ngan kana maén bal waé manéh mah.”
Agus : “Ih, da enya, mun aya maén bal mah resep. Naon resepna pésta Agustusan ukur tarik tambang, balap karung, balap séndok, jeung maén rebutan mah?”

Avip : “Yeuh, ari miéling proklamasi téh udaganana lain ukur resep jeung ramé. Anu penting mah urang kudu sukuran. Kapan merdéka téh meunang hésé capé, tur kudu ditebus ku pangorbanan anu kacida gedéna.”
Agus : “Alah, kawas enya manéh nyaho jeung milu ngalaman.”

Avip : “Heueuh, sayah gé ceuk béja, cenah kitu nebus kamerdékaan téh. Urang mah ayeuna ngan kari senangna. Barang gubrag ka dunya téh nagara geus aman. Teu ngamalan ririweuhan, teu kungsi hirup balangsak.”

Popi : “Ih, mani kawas kolot Avip mah ari nyarita téh.”
Déwi : “Kapan bakal jadi kolot engké gé, lain?”
Avip : “Enya lah…”
Agus : “Pokokna mah pésta Agustusan téh kudu ramé, nya éta ku ngayakeun pertandingan maén bal.”

Hilman : “Ih, manéh mah geus kana maén bal deui atuh!”
Agus : “Ari enggus, lamun uing resep, rék naon? Manéh mah kitu ari ka nu resep maén bal téh sok sirik.”
Popi : “Enggeus, Hilman, tong dilayadan si Agus mah, tara daék éléh omong!”

Nah, demikianlah Contoh Paguneman Bahasa Sunda Singkat untuk 5 Orang tentang “MIÉLING PROKLAMASI atau memperingati hari 17 AGUSTUS 1945”. Semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk tugasmu disekolah nantinya.

Baca juga: Contoh Paguneman Bahasa Sunda 4 Orang “Ngadameul PR Basa Inggris”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *