TATARUCINGAN ( 3/4 )

Kumpulan 200 Kata TATARUCINGAN Bahasa Sunda, Lucu, Ngakak, Jeung Jawabana

 

( PAGE 3 OF 4 )

091.Palu naon anu bisa pidato?
(Pa Lurah)

092.Akar di luhur, pucuk di handap.
(Janggot)

093.Asup tarik kaluar laun.
(Leho)

094.Bisa turun teu bisa naek.
(Hujan)

095.Boga sisit lain oray, boga makuta lain raja.
(Ganas)

096.Budak dugul loba kutu.
(Onde-onde)

097.Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum.
(seupah)

098.Dicabak aya dilieuk euweuh.
(Ceuli)

099.Dicukur buluan, teu dicukur dugul.
(Kadongdong)

100.Dipeuncit hirup, teu dipeuncit paeh.
(Rebab)

101.Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh.
(Kuda)

102.Ditakol nyendol teu ditakol nyendol.
(Goong)

103.Diudag lumpat didagoan cicing.
(Kalangkang)

104.Gunung bitu, bandera kekelebetan.
(Nu keur ngakeul sangu)

105.Hiber lain ku jangjang, balik lain ku suku.
(Langlayangan)

106.Indungna cicing anakna ancul-anculan.
(Lisung jeung halu)

107.Nangkub dieusi nangkarak kosong.
(Kopeah)

108.Oray hejo panonna loba.
(Peuteuy)

109.Samak saheulay, lampuna mangrebu-rebu.
(Langit)

110.Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.
(Toge)

111.Hayam naon anu sukuna sarebu?
(Hayam keur pawey)

112.Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?
(Korong)

113.Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?
(Sabab banna buleud)

114.Sato naon anu teu bisaeun mundur?
(Sato nu nukangan tembok)

115.Bangku naon anu bisa didahar?
(Bangkuang)

116.Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar,sakali nyebut!
(Rujak)

117.Batu naon anu teu aya di cai?
(Batu garing)

118.Oray naon anu teu bisaeun ngaleor?
(Oray nu ngalegleg linggis)

119.Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat?
(Aki-aki make iteuk jeung kacamata)

120.Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet.
(Cau)

121.Hayam naon anu sukuna hiji?
(Hayam nu keur jengke)

122.Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik.
(Kareta api)

123.Gajah tumpak beca, gede naonna?
(Gede bohongna)

124.Baso dibalikkeun jadi naon?
(Bahe)

125.Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan.
(Sireum make helm)

126.Nini-nini bongkok kumaha sarena?
(Peureum)

127.Piring naon anu bisa dipake nempo bulan?
(Piring bolong)

128.Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku?
(Manuk anu katincak)

129.Naon sababna ban mobil tina karet?
(Mun tina coklat pasti digembrong)

130.Sapi naon anu bau?
(Sapiteng)

131.Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia ?
(Piringatan 17 Agustus)

132.Naon bedana sarimie jeung nini-nini?
(Sarimie renyah, nini-nini renyoh)

133.Pribumi di luar ari semah di jero.
( Tukang beca jeung panumpang)

134.Dicabak beye, ditakol ngabelentrang.
(Tai kotok napel dina tihang listrik)

135.Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun.
(Kacamata)

136.Di luar hujan angina, di WC hujan naon?
(Hujan-heujeun)

137.Hayamna bodas, naonna anu hideung?
(Kalangkangna)

138.Buah naon anu dipikaresep ku lalaki?
(Buahenol)

139.Jam naon anu bisa nembang?
(Jamrud)

140. Hideung, dibuka beureumg di colok ku curuk ngajerit?
(Durukan)

141. Bahasa Arabna Permadani?
(Alketip)

142. Bahasa Arabna Kalender?
(Almenak)

143. Bahasa Arabna Parabot dapur?
(Almunium)

144. Leutik Hideng Kesangan ?
(Sireum Tas Pus ap)

145. Hideung Koneng Hejo ?
(Urang Negro Modolna Jukut)

146. Tikajauhan koneng ti kadeukeutan beureum ?
(Salah tetenjoan)

147. Di cabak ledok ditakol ngabelentrang?
(Tai kotok dina Katel)

148. Sato Naon Nupang leutikna?
(Tongo tapa 10 taun, tipes, kagencet batu)

149. Kaleng naon nu paur ?
(Kalengkahan maung)

150. Kaca naon nu Berat?
(Kacalikan gajah)

advertisement

 

 

3 of 4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *