TATARUCINGAN ( 2/4 )

Kumpulan 200 Kata TATARUCINGAN Bahasa Sunda, Lucu, Ngakak, Jeung Jawabana

 

( PAGE 2 OF 4 )

 

036. Ari sakintal bisa jadi sapuluh kilo?
(Bisa, lamun kiloanana ruksak)

037. Aya balon sapuluh, bitu hiji, kempes tilu, kari sabaraha deui?
(Kari 9 da nu kempes teh ditiup deui)

038. Dicekek beuheungna dieleketek beuteungna.
(Gitar)

039. Naon sababna ban sapedah anu tukang sok babari dugul?
(Balas cape mikiran kumaha carana hayang miheulaan ban hareup)

040. Naon sababna lamun anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang?
(Sabab teu make kaca spion)

041. Kaca naon anu sok disada?
(Kacapi)

042. Cing pangmacakeun: Pa Ha 2 3 4 din
(Pa Haji Samsudin)

043. Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok?
(Sapiderman)

044. Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok?
(Hayam paeh)

045. Supirna opatan ari panumpangna saurang. (Pasaran)

046. Buah naon anu tara diala?
(Buah murag)

047. Piramida di jerona aya harta karun.
(Bacang)

048. Gajah keur ulang taun. Sakumna sasatoan geus daratang, iwal tititinggi, naon sababna? .
(Sabab make sapatu heula, lila (loba teuing sukuna)

049. Leutik, bodas, panjang, teuas, lumpatna ngabelesat
( Remeh napel dina kareta api nu keur maju)

050. Ti peuting asak ti beurang atah.
(Lampu bohlam)

051. Bajuna hejo, leumpangna nguriling bari udud.
(Obat nyamuk)

052. Sukuna hiji, panonna tilu.
(Lampu setopan)

053. Ka handap muka ka luhur nutup.
(Seleting)

054. Maju eleh, mundur meunang.
(Nu keur lomba tarik tambang)

055. Aya manuk 10 ditembak hiji, tinggal sabaraha?
(Euweuh hiji-hiji acan da kaburu hiber)

056. Sato naon anu pangleutik-leutikna sadunya?
(Incuna kuman nu teu dahar saminggu)

057. Aya anjing begang, anjing lintuh, anjing jangkung, anjing pendek, jeung anjing edan rek nyokot tulang. Pangheulana anjing mana?
(Anjing baseuh)

058. Tukang naon digeroan sok lumpat ?
(Tukang maok)

059. Kapal naon anu teu bisa ngapung?
(Kapal nu mesinna ruksak)

060. Hideung, leutik, bahaya.
(Sireum napel dina bom)

061. Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing?
(Eleketek heula, nu seuri eta huluna)

062. Naha superman bajuna make hurup “S”?
(Sabab mun XL mah bakal logor teuing)

063. Hiji diala ari loba teu diala.
(Huis)

064. Buah naon anu sok diwedak?
(Kesemek)

065. Tangkal naon anu sok dipikasieun?
(Tangkal sampeu nu keur dipake nyumput maung)

066. Lamun Arjuna neangan cinta, ari Bima neangan naon?
(Neangan kukuna nu sok dibabawa ku tukang jamu)

067. Tukang naon digeroan luarna nembalan jerona?
(tukang bilik)

068. Sirahna dina beuteung, ceulina dina beuteung, beuheungna dina beuteung.
(Orok nu keur dikakandung ku indungna)

069. Sapedah naon anu bisa ngapung?
(Sapedah anu ditalian kana 1000 balon gas nu keur ngapung)

070. Lauk naon anu bisa hiber?
(Lauk Indosiar)

071. Kuda naon anu teu bisa lumpat?
(Kuda nu dicangcang)

072. Ari nakol bedug aya sabaraha warna?
(Ti luarna)

073. Minyak naon anu rame?
(Minyaksikan pertandingan sepakbola)

074. Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon?
(Minumpas kejahatan)

075.Hayam naon anu sok diteangan ku jelema?
(Hayam leungit)

076.Naon bedana onta jeung kangkung?
(Onta mah di Arab, kangkung mah diurab)

077.Tukang naon anu teu bisa ngitung? (Tukang poto)

078.Kalong naon anu pinter maen bal?
(Kalonggak beckham ya…Del Piero)

079.Bisa naek teu bisa turun.
(Haji)

080.kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina?
(Kasur ini rusak)

081.Gajah naon anu sukuna dua?
(Gajah nu keur keprok)

082.Hurup naon anu ngeunah?
(Nya T)

083.Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna? (Sabab sieun S-na leeh kapanasan)

084.Leutik bodas pikasieuneun.
(Sireum nu napel dina huntu maung)

085.Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah?
(Setandar)

086.Sato naon anu pangharam-haramna?
(Anak bagong euweuh bapaan)

087.Hayam naon anu sukuna 1002?
(Hayam nu keur gelut jeung titinggi)

088.Rancung lain landak, hejo lain tentara.
(Kaktus)

089.Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani.
(Bebegig)

090.Kasur naon anu matak nyeri?
(Kasura)

 

2 of 4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *