Kumpulan Contoh Sisindiran Basa Sunda “RARAKITAN”

Basasunda.comKumpulan contoh Sisindiran rarakitan. Rarakitan sendiri maksudnya adalah kata yang berpasangan, disebut rarakitan karena ada hal atau makna yang berpasangan. Yakni, “sampiran” dengan “isi”. Sehingga, awal pada kata pada sampiran harus sama dengan kata awal pada isi, contoh sisindiran rarakitan bisa dilihat pada beberapa contoh dibawah ini:

1. Contoh Sisindiran Rarakitan Yang Bersifat Silih Asih

Contoh Sisindiran RARAKITAN SILIH ASIH

RARAKITAN SILIH ASIH :

Rincik rincang rincik rincang
Aya roda na tanjakan
Sidik pisan sidik pisan
Nyai teh bogoh ka akang

Tangkal hiris dibeungkeutan
Dibawa ka pasir alit
Nu geulis ngadeukeutan
Hayangeun dibere duit

Daun hiris daun sembung
Dibeungkeutan keur ka bandung
Omat geulis ulah pundung
Mun akang kapaksa nyandung

Kaso pondok kaso panjang
Kaso ngaroyong ka akang
Sono mondok sono nganjang
Sono mondok jeung nyi mojang

Saha anu bade nyate
Tusukna atos sayogi
Bebende nu hade hate
Pamatri ati sajati

Daun saga daun pulus
Dibeungketan ku mang Didi
Saha itu anu mulus
Singhoreng kabogoh abdi

Lain bangban lain pacing,
lain kananga kuduna.
lain babad lain tanding,
lain ka dinya aduna.

Kuring mah alim ka Bandung,
hayang ka Sumedang bae,
kuring mah alim dicandung,
hayang ku sorangan bae.

Daek soteh ka Cinangka,
Ka Cisitumah teu purun.
Daek soteh ka manehna,
Ka nu itu mah teu purun.

Hayang teuing buah muris,
teu bisa ngasakanana.
Hayang teuing ka nu geulis,
Teu bisa ngakalanana.

Ka mana nya neangan kulit,
Hayang seubeuh sesewiran.
Ka mana nya neangan duit,
Hayang seubeuh pelesiran.

Lain bangban lain pacing,
lain kananga kuduna.
Lain babad lain tanding,
lain ka dinya kuduna.

Mihape sisir jeung minyak,
kade kaancloman leungeun.
Mihape pikir jeung niat,
Kade kaangsongan deungeun.

Cau ambon dikorangan,
Kanyere ka pipir-pipir,
Lalaki ambon sorangan,
Awewe teu mikir-mikir.

Dengkleung dengdek,
Buah kopi raranggeuyan.
Ingkeun anu dewek,
Ulah pati diheureuyan.

Kapinis ulah disumpit,
tangkal muncang ngarangrangan.
Ieu nulis bade pamit,
Du’akeun ti kaanggangan.

Karinding palapah kawung,
ditiup ku nu paranti.
Nu ginding ulah mangpaung,
sing emut ka diri abdi.

Kaso pondok kaso panjang,
kaso ngaroyom ka jalan.
Sono mondok sono nganjang,
sono patepang di jalan.

Kembang goyang jeung ermawar,
Pacampur jeung kacapiring.
Hariwang rea kekelar,
Tagiwur teu ngeunah cicing.

Lampuyang nu cocongoan,
Bawaeun ka Rajagaluh.
Ku hayang nya sosonoan,
Isukmah urang pajauh.

Leuleupeutan leuleumeungan,
Ngarah kekejoanana.
Deudeukeutan reureujeungan,
Ngarah tetenjoanana.

Majar maneh nganyam samak,
Neukteukan bari motongan.
Majar maneh neang anak,
Ngadeukeutan popotongan.

Ngala antanan ka jami,
Cau emas tengah huma.
Kahayang ulah rek lami,
Geura unjukan ka Ama.

Ngalantung mulungan tanjung,
Bari metik nagasari.
Baringung pikir mangpaung,
Ati ngerik jeung rarisi.

Pucuk tiwu akar bangban,
Amis mata disusukan.
Mun rek milu geura dangdan,
Cimata geura susutan.

Rayagung  tanggal sapuluh,
Kasungka reujeung malela.
Abdi burung mun teu tulus,
Kasuka da ti baheula.

Reundeu beureum reundeu hideung,
Reundeu kayas solempangan.
Beuki heubeul beuki nineung,
Beuki lawas kaedanan.

Samping hideung dina bilik,
Kumaha nuhurkeunana.
Abdi nineung kanu balik,
Kumaha nuturkeunana.

Sayang kaak diarengan,
Diasupkeun kana peti.
Hayang angkat sasarengan,
Bati gegetun nya ati.

Mun teu tulus ka paseukna,
Ka pacirna oge hade.
Mun teu tulus ka lanceukna,
Ka adina oge hade.

Sapanjang jalan Soreang,
Moal weleh diaspalan.
Sapanjang tacan kasorang,
Moal weleh diakalan.


2. Sisindiran rarakitan yang bersifat piwuruk

CONTOH Sisindiran RARAKITAN PIWURUK


RARAKITAN PIWURUK :

Ulah ngeumbing areuyan,
bisi lepot ninggang jurang.
Ulah teuing heuheureuyan,
bisi kolot meunang wiring.

Jauh-jauh ngala awi,
Nyiar-nyiar pimerangeun,
Jauh-jauh ngala kami,
Nyier-nyiar pimelangeun.

Lamun urang ka Cikole,
Moal hese tumpak kahar.
Lamun urang boga gawe,
Moal hese barangdahar.

Lamun urang ninun kanteh,
Ulah resep make poleng.
Lamun urang leutik keneh,
Ulah resep ngomong goreng.

Meugeus diangir ku jeungjing,
Geura ganti ku kihiang.
Meugeus pelesir tipeuting,
Geura ganti ku sambeang.

Sing getol nginum jajamu,
Nu guna nguatkeun urat.
Sing getol neangan elmu,
Nu guna dunya aherat.

 


3. Sisindiran rarakitan yang bersifat sesebred

CONTOH sisindiran RARAKITAN SESEBRED


RARAKITAN SESEBRED :

Ngimpi ngajul kembang tanjung,
ari meunang cau kepok.
Ngimpi tepung jeung nu jangkung,
ari gok jeung nu betekok.

Itu wayang ieu wayang,
Teu kawas wayang arjuna,
Itu hayang ieu hayang,
Teu kawas hayang ka dinya.

Nini-nini mawa cai
cai bodas ti susukan
nini-nini lari pagi
langsung pingsan na tanjakan

hayu urang nginum kopi
kopina pait ngabalakbak
atuh buka eta topi
pas dibuka huluna botak

aya bata aya genteng
jalma mabok jalma gelo
puguh maneh budak ganteng
tapi ngan matana belo

aya jama ngakan tape
tapena enak rasana
naha maneh cicing bae
nyahona ngompol na calana

tipeting ngakan buah
buahna buah lohan
aya saha nu di sawah
aya budak bobogohan

hayu urang indit ka batak
di batak loba gareja
ari jalma huluna botak
ari peuting ca’ang huluna

di laut loba gurame
aya jama make tato
kunaon geuning rame
aya aki2 keur salto

isuk-isun jalan jalan
jalan jalan ka jawa
awewe geulis nu dijalan
pas seuri ompong huntuna

eta hakaneun tos basi
ti jakarta aya robot
budak gendut naek korsi
pas diuk langsung morobot

Untuk sementara mungkin hanya itu dulu, lain kali nanti akan kita tambahkan sisindiran rarakitan yang lainnya. Demikian artikel mengenai Kumpulan contoh sisindiran rarakitan bahasa Sunda yang bersifat silih asih, piwuruk, dan sesebred ini. Kumpulan rarakitan ini drangkum berdasarkan sumber google.co.id

Baca juga: Kumpulan Contoh Sisindiran Basa Sunda “PAPARIKAN”

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *