KAMUS INDONESIA-SUNDA (K) 1

Agar tampilannya sesuai, untuk pengguna android silahkan aktifkan situs destop pada browser google chrome kamu

1.

KABAR
KAMBAN
kabar, warta, berita.
mengail, nguseup; basa lemes-
na: upami.
kabu-kabu, kapuk, randu.
na: mancing.
kali, 1. kecap pikeun nuduhkeun
kabung, kurudung bodas (tanda milu
kain, kaén, lawon.
remenna migawé hiji
hal: seka-
sedih).
kain sarung, sarung.
li, sakali; beberapa kali, sababa-
berkabung, milu sedih.
kain panjang, samping.
raha kali; 2.
walungan: jangan
kabur, 1. samar-samar, rumeuk, teu
kaing, gaik.
membuang sampah di
kali,
ulah
pati écés; 2. kabur.
berkaing-kaing, gagaikan.
miceun runtah di
walungan.
kabut, halimun, pepedut.
kais, mengais-ngais, cacakar,
sekali, 1. sakali; 2. kacida, pi-
berkabut, kasaput halimun (pe-
kokoréh (hayam jsté.).
san: besar sekali,
gedé pisan;
pedut).
kaji, 1. pangajaran; 2. talungtik.
bagus sekali, kacida alusna.
kaca, 1. kaca; 2. eunteung.
mengaji, 1. diajar ngaji; 2.
perkalian, kakalian.
berkaca, 1. maké kaca, dikaca-
ngaderes Qur’an; 3.
diajar,
mengalikan, ngalikeun.
an; 2. ngaca,
ngeunteung.
ngapalkeun jsb.
kalian, 1. maranéh, hidep.
berkaca-kaca, 1. hérang saperti
mengkaji, mariksa, nguji, nim-
sekalian, 1. sakalian; 2. sakabéh;
kaca; 2. harti
injeuman: ngaga-
bang-nimbang,
nalungtik.
basa lemesna:
sadayana, samu-
réndang (cipanon),
ngembeng.
kakak, lanceuk; basa lemesna:
daya; saudara-saudara
sekalian,
kacamata, kacapanon, tasma.
raka.
dulur-dulur sakabéh,
parawargi
kacak, 1. alus, gagah, tegep; 2.
kakaktua, 1. gégép; 2. ékék
sadayana.
sombong, gedé hulu.
(manuk).
kalibut, ura-ura, reuweuh-reuweuh.
kacak, berkacak
pinggang,
nulak
kakek, aki; basa lemesna: éyang.
kalimat, kalimah.
cangkéng.
kakek-kakek, aki-aki.
kalis, 1. suci, murni, bersih; 2. teu
kacang, kacang.
kaki, suku; basa lemesna: (keur
baseuh ku cai, teu
bisa katerap
kacang hijau, kacang héjo.
jelema) sampéan.
kasakit; 4. teu hérang
(lantaran
kacang kedelai, kacang kadelé.
kaku, heuras, canggung.
kotor jsb.).
kacang tanah, suuk.
kalah, éléh; basa lemesna: kawon.
kalpataru, 1. tangkal lambang
kacang-kacangan, kakacangan.
mengalah, ngéléhan, ngélédan.
kahirupan nu pinuh
pangharepan;
kacar, mengacar, ngobéng,
mengalahkan, ngéléhkeun.
2. panghargaan
pamaréntah
ngarahrah.
kalang, 1. ganjel, pangdeudeul,
dina widang lingkungan
hirup.
kacau, kacow, riceuw, ribut.
tatapakan; 2. ciri
(bunderan); 3.
kalung, kongkorong; basa lemesna
kacung, jongos, bujang.
lingkung.
kangkalung.
kadang, terkadang, kadangkala.
kalang batang, dengda lantaran
berkalung, maké kongkorong.
kadas, mengadas, maparo,
ngalanggar adat.
mengalungkan, ngongkorong-
ngagaduh
(ingon-ingon).
kalang kabut, riweuh, paciweuh.
keun.
kafan, boéh.
kalangan, 1. pakalangan; 2.
kalut, 1. kusut, kacow; 2. ngacam-
kafilah, kapilah.
lingkungan pagawéan
jsb.
bling, ngacaprak,
ngacapruk.
kafir, kapir.
berkalang, dibantal, diganjel.
kamar, kamar, kamer.
kaget, reuwas, ngarénjag, kagét.
kalap, 1. poho di temah wadi (lan-
kamar tamu, tepas.
kagum, héran, hélok, ta’jub.
taran ambek jsb.); 2.
gélo, édan.
kamar tidur, enggon, pangkéng.
kaidah, aturan, patokan.
kalas, ledis.
kamban, mengamban, meungkeut,
kail, mata kail, useup.
kalau, lamun, upama; basa lemes-
nalian.

2.

KAMBING
KATA
kambing, embé, domba.
kandang kuda, gedogan.
karat, berkarat, karatan, karahaan.
kambing benggala, embé
kandang sapi/kerbau,
karena, sabab, lantaran; basa
banggala.
karapyak.
lemesna: margi.
kambing kacang, embé kacang.
kandang merpati, pagupon.
oleh karena, ku sabah, ku
kambing bandot, embé badot.
kandang monyet, garduh, wa-
lantaran.
kambing hitam, jalma anu
wangunan leutik
paranti jaga.
karib, deukeut, raket, dalit.
disalahkeun dina hiji
pasualan.
kandang harimau, tempat anu
sahabat karib, sobat dalit.
kambrat, babaturan.
bahaya.
karut, berkarut, kusut.
kambuh, kanceuh, karugrag.
kandang singa, markas musuh.
kasak-kusuk, pagawéan manga-
kami, kuring saréréa, sim kuring
kandas, 1. nabrak dasar laut, walu-
ruhan batur kalawan
rerencepan
saparakanca.
ngan (parahu, kapal
cai); 2. harti
(boga maksud-maksud nu
tangtu).
kamil, sampurna.
injeuman: teu hasil,
gagal, batal.
kasap, teu lemes, kasar (kulit jsb.).
insan kamil, manusa sampurna.
kandil, palita, lampu, tempat lilin.
kasar, 1. kasar; 2. badag; 3. abrag.
Kamis, Kemis (poé).
kandung, mengandung, reuneuh,
kasau, kaso-kaso.
kamit, komat-kamit, kunyam-
kakandungan; basa
lemesna:
kasih, 1. asih, nyaah, deudeuh; 2.
kunyem (saperti nu
babacaan).
bobot.
méré, bikeun.
kampiun, 1. juara; 2. pinter pisan,
kangen, sono.
kasih sayang, kaasih, kanyaah,
lihéy jsb.
kangkang, mengangkang, muka-
kadeudeuh.
kampret, lalay.
keun suku duanana.
mengasihi, mikaasih, mikanyaah.
kampung, kampung, lembur.
berdiri mengangkang, ngajégang.
kekasih, nu dipikaasih, kabogoh.
kampung halaman, lembur (so-
duduk mengangkang, cangégang.
pekasih, asihan.
rangan).
tidur mengangkang, ngadéngkak.
berkasih-kasihan, silihpikaasih.
berkampung, ngumpul, ngariung.
kanjang, berkanjang, céngéng.
mengasih, méré, mikeun.
kampungan, dusun meledug.
kanker, kangker.
pengasih, paméré, hadiah.
perkampungan, pakampungan,
kantih, kantéh.
kasihan, karunya, watir; basa
pilemburan.
kantuk, mengantuk, tunduh.
lemesna: hawatos.
kamu, manéh; basa lemesna:
kantung, kantong.
mengasihani, mikarunya.
anjeun; basa kasarna:
sia.
kapai, terkapai-kapai, roroésan.
patut dikasihani, pikarunyaeun,
kanal, saluran (cai).
kapak, kampak.
kudu dipikarunya.
kanak-kanak, budak leutik.
kapar, terkapar, ngagolér,
kasim, kabiri.
kekanak-kanakan, bubudakeun.
ngagolétak.
kasip, elat, leuir.
kanak-kanak anyir, orok beu-
kapur, kapur, apu.
kasut, sapatu, sendal, selop.
reum.
kapur sirih, apu.
tapak kasut, sol sapatu.
kanan, katuhu; basa lemesna:
mengapur, ngapur.
kata, kecap.
tengen.
karabin, karabén.
kata benda, kecap barang.
kancil, peucang.
karam, karem.
kata kerja, kecap pagawéan
kanceh, terkanceh, kacentét.
karang, karang.
kata sipat, kecap sipat.
kancut, cangcut.
mengarang, ngarang.
kata ganti, kecap sulur.
kandang, kandang.
pengarang, pangarang.
kata tugas, kecap pancén.
kandang ayam, paranjé.
pekarangan, pakarangan.
kata bilangan, kecap bilangan.
KAMBING
KATA
kambing, embé, domba.
kandang kuda, gedogan.
karat, berkarat, karatan, karahaan.
kambing benggala, embé
kandang sapi/kerbau,
karena, sabab, lantaran; basa
banggala.
karapyak.
lemesna: margi.
kambing kacang, embé kacang.
kandang merpati, pagupon.
oleh karena, ku sabah, ku
kambing bandot, embé badot.
kandang monyet, garduh, wa-
lantaran.
kambing hitam, jalma anu
wangunan leutik
paranti jaga.
karib, deukeut, raket, dalit.
disalahkeun dina hiji
pasualan.
kandang harimau, tempat anu
sahabat karib, sobat dalit.
kambrat, babaturan.
bahaya.
karut, berkarut, kusut.
kambuh, kanceuh, karugrag.
kandang singa, markas musuh.
kasak-kusuk, pagawéan manga-
kami, kuring saréréa, sim kuring
kandas, 1. nabrak dasar laut, walu-
ruhan batur kalawan
rerencepan
saparakanca.
ngan (parahu, kapal
cai); 2. harti
(boga maksud-maksud nu
tangtu).
kamil, sampurna.
injeuman: teu hasil,
gagal, batal.
kasap, teu lemes, kasar (kulit jsb.).
insan kamil, manusa sampurna.
kandil, palita, lampu, tempat lilin.
kasar, 1. kasar; 2. badag; 3. abrag.
Kamis, Kemis (poé).
kandung, mengandung, reuneuh,
kasau, kaso-kaso.
kamit, komat-kamit, kunyam-
kakandungan; basa
lemesna:
kasih, 1. asih, nyaah, deudeuh; 2.
kunyem (saperti nu
babacaan).
bobot.
méré, bikeun.
kampiun, 1. juara; 2. pinter pisan,
kangen, sono.
kasih sayang, kaasih, kanyaah,
lihéy jsb.
kangkang, mengangkang, muka-
kadeudeuh.
kampret, lalay.
keun suku duanana.
mengasihi, mikaasih, mikanyaah.
kampung, kampung, lembur.
berdiri mengangkang, ngajégang.
kekasih, nu dipikaasih, kabogoh.
kampung halaman, lembur (so-
duduk mengangkang, cangégang.
pekasih, asihan.
rangan).
tidur mengangkang, ngadéngkak.
berkasih-kasihan, silihpikaasih.
berkampung, ngumpul, ngariung.
kanjang, berkanjang, céngéng.
mengasih, méré, mikeun.
kampungan, dusun meledug.
kanker, kangker.
pengasih, paméré, hadiah.
perkampungan, pakampungan,
kantih, kantéh.
kasihan, karunya, watir; basa
pilemburan.
kantuk, mengantuk, tunduh.
lemesna: hawatos.
kamu, manéh; basa lemesna:
kantung, kantong.
mengasihani, mikarunya.
anjeun; basa kasarna:
sia.
kapai, terkapai-kapai, roroésan.
patut dikasihani, pikarunyaeun,
kanal, saluran (cai).
kapak, kampak.
kudu dipikarunya.
kanak-kanak, budak leutik.
kapar, terkapar, ngagolér,
kasim, kabiri.
kekanak-kanakan, bubudakeun.
ngagolétak.
kasip, elat, leuir.
kanak-kanak anyir, orok beu-
kapur, kapur, apu.
kasut, sapatu, sendal, selop.
reum.
kapur sirih, apu.
tapak kasut, sol sapatu.
kanan, katuhu; basa lemesna:
mengapur, ngapur.
kata, kecap.
tengen.
karabin, karabén.
kata benda, kecap barang.
kancil, peucang.
karam, karem.
kata kerja, kecap pagawéan
kanceh, terkanceh, kacentét.
karang, karang.
kata sipat, kecap sipat.
kancut, cangcut.
mengarang, ngarang.
kata ganti, kecap sulur.
kandang, kandang.
pengarang, pangarang.
kata tugas, kecap pancén.
kandang ayam, paranjé.
pekarangan, pakarangan.
kata bilangan, kecap bilangan.

3.

KATAI
KECOH
kata depan, kecap pangantét.
kawasan, wewengkon, daérah,
keblinger, sasar, kaliru.
kata turunan, kecap rundayan.
bawahan.
kebudayaan, kabudayaan atawa
kata ulang, kecap rajékan.
kaya, beunghar.
kabudayan.
kata majemuk, kecap kantétan.
kaya raya, beunghar pisan,
kebun, kebon.
kata penghubung, kecap pa-
jegud.
berkebun, ngebon.
nyambung.
kekayaan, pakaya, rajakaya.
pengebun, pangebon.
kata seru, kecap panyeluk.
kekayaan kata, kabeungharan
kecak, berkecak
pinggang,
nulak
berkata, nyarita ngomong; basa
kecap.
cangkéng.
sedengna: sasanggem;
basa
kaya (kaya), siga, kawas, saperti:
kecam, mengecam, 1. nyempad,
lemesna: nyarios,
sasauran.
kayak artis terkenal
saja,
kawas
nyawad, ngiritik; 2.
nalungtik
perkataan, omongan, caritaan;
artis kasohor baé.
kalawan taliti.
basa lemesna:
cariosan.
kayangan, kahiangan.
kecambah, kacambah, togé.
kata-kata, kekecapan.
kayu, kai, papan.
kecamuk, berkecamuk, 1. keur
katai, katé.
kayu bakar, suluh.
meujeuhna rongkah
(perang
katak, bangkong.
kayu-kayuan, kakaian.
jsb.); 2. ngaraksuk
kalawan
katak hijau, bangkong héjo.
kayuh, 1. pangwelah; 2. pedal,
hébat.
katak puru, bangkong korodok.
pangboséhan.
kecantol, 1. tikait, ngait; 2. kataji,
katak pohon, cakung.
mengayuh, 1. ngawelah; 2.
katarik birahi.
katapel, ketepél.
ngaboséh.
kecap, mengecap, 1. céplak; 2.
katil, dipan.
kazanah, 1. pakaya, harta banda,
ngasaan (kadaharan);
3. ngara-
katul, bakatul.
kabeungharan; 2.
tempat nyimpen
sakeun.
katung,
terkatung-katung,
1.
barang-barang nu aya
hargaan.
kecapi, kacapi.
ngangkleung,
angkleung-ang-
ke, ka: ke sekolah, ka sakola.
kecek, omongan, caritaan (nu
kleungan; 2.
kakalayangan; 3.
kebah, cipruk (ku késang).
kurang hadé).
harti injeuman: can
aya kapasti-
kebal, 1. weduk; 2. teu katerap ku
mengecekkan, ngomongkeun
an (nasib, perkara
jsb.).
kasakit; 3. teu bisa
dijagrakeun
batur, ngupat.
katup, tutup, klép.
ka pangadilan.
kecele, kuciwa, nguciwakeun, ma-
terkatup, nutup, balem (biwir).
kebahal, tongtolang.
tak hanjakal.
kau, engkau, manéh; basa lemes-
kebas, 1. singsireumeun; 2. kompér.
kecewa, kuciwa.
na: anjeun; basa
kasarna: sia.
kebas, mengebaskan, ngirabkeun,
mengecewakan, nguciwakeun.
kaum, kaom.
ngebutkeun (kaén
jsb.), supaya
kecil, leutik; basa lemesna: alit.
kaus, kaos.
leungit kokotorna jsb.
kecil hati, leutik haté.
kaut, mengaut, ngarawu.
kebat, beungkeut.
kecil-kecilan, leuleutikan.
kawal, mengawal, ngajaga,
mengebat, nalian, meungkeut,
memperkecil, ngaleutikkeun.
ngawal (kaamanan nu
lian).
ngabengker.
mengecil, ngaleutikan.
kawan, babaturan; basa lemesna:
kebaya, kabaya.
kecimpung,
berkecimpung,
iciki-
réncang, réréncangan.
kebayan, kabayan.
bung, ilubiung.
kawan hidup, batur hirup.
kebelet, nyengsrem.
kecoh, 1. tipu; 2. ribut, gandéng.
kawanan, sabubuhan, gorom-
kebembem, kawéni.
terkecoh, katipu, kagelo.
bolan, rombongan.
kebiri, kabiri.
mengecoh, nipu, ngalejokeun.

4.

KECOMBRANG
KELAP-KELIP
kecombrang, honjé.
kedut, 1. risek, karijut (kertas, ku-
ngehkey.
kecoa, cucunguk.
lit jsb.); 2.
kerenyed.
kekok, karagok (lantaran teu biasa).
kecuali, 1. iwal; basa lemesna:
kedutan, kekerenyedan: kedutan
kelabakan, 1. gagalapakan (kawas
kajabi: semua
tertawa, kecuali
bibir, kekerenyedan biwir.
hayam nu dipeuncit);
2. bingung,
saya, kabéh seuri, iwal kuring; 2.
mengedut, ngarebut.
gugup.
salian (ti): kecuali
saya, jangan
kejam, kejem.
kelabang, 1. langgir: 2. untun
ada yang masuk, salian ti kuring,
kejamas, diangir, kuramas; basa
(buuk).
ulah aya nu asup.
lemesna: kujamas.
mengelabang, nguntun buuk.
kecubung, kucubung.
kejang, heuras, rengkeng.
kelabu, kulawu.
kecumik, berkecumik, kunyam-
kejang urat, urat murungkut.
keladak, 1. hampas anu namper;
kunyem.
kejap, kiceup.
2. bungsu.
kecup, mengecup, nyium (ku biwir).
sekejap mata, sakiceup, sakedét
keladak minyak, galéndo.
kecut, 1. haseum: rasanya terlalu
nétra.
keladak perut, tai.
kecut, rasana haseum teuing; 2.
kejar, udag.
keladi, taleus.
camerut, haseum budi;
3. ngariut,
mengejar, ngudag.
kelahi, berkelahi, 1. gelut; 2.
peot; 4. harti
injeuman: sieun,
mengejar-ngejar, ngungudag.
paséa.
paur.
berkejaran, silihudag, paudag-
kelak, engké, isuk, jaga.
kecut hati, sieun,miris.
udag.
kelakar, lulucon, guguyon
pengecut, sieunan, borangan.
kejen, lanjam.
berkelakar, heureuy, ocon,
kedadak, koléra, muntabér.
keji, 1. hina, aéb, teu uni; 2. jahat.
banyol, gogonjakan.
kedah, calangap.
kejora, béntang timur.
kelam, rada poék, surem, remeng-
kedai, warung, toko.
keju, kiju.
remeng.
berkedai, ngawarung, noko.
kejur, heuras tur jeger (leungeun),
kelam pekat, poék mongkléng.
kedal, corob (kasakit).
rancung (buuk).
kelam baja, pasosoré.
kedaluwarsa, kadaluwarsa.
kejut, terkejut, kagét, reuwas.
kelam kabut, poék kasaput
kedap, kerep rékép tur rapet.
mengejutkan, ngareureuwas,
halimun.
kedap air, teu kaasupan cai.
matak kagét.
kelambu, kulambu.
kedap suara, teu kaasupan sora
mengejut, ngadadak, dadak
kelamin, 1. jodo, sapasang: berke-
(ti luar).
sakala.
lamin, ngajodo, papasangan; 2.
kedek, terkedek-redek, leumpang
kekal, langgeng.
anu nangtukeun awéwé
atawa
rarampéolan.
kekang, 1. kadali; 2. elés.
lalaki (jelema), jalu
atawa bikang
keder, sieun, gimir.
mengekang, 1. narik 
kadali,
(sato).
kedekut, korét pisan, kumed.
ngered; 2. nahan,
ngadalikeun:
alat kelamin, rarangan.
kedip, mengedip, ngiceup.
mengekang hawa napsu, nahan
kelana, berkelana, ngumbara,
berkedip-kedip, kucap-kiceup.
hawa napsu.
lalampahan tanpa
tujuan.
mengedipkan mata, ngiceupan.
kekar, 1. keker; 2. weweg, tohaga,
kelangkang, palangkakan.
kedodoran, ngoyondon.
wedel.
kelang-kelok, pungkai-péngkol.
kedondong, kadongdong.
kekau, terkekau, ngoréjat.
kelantang,
mengelantang,
nga-
kedot, kuat, weduk.
kekeba, tingkeban.
lantang.
kedung, leuwi.
kekeh, terkekeh-kekeh, seuri
kelap-kelip, tingkarelip, tingkari-

5.

KELAPA
KENA
ceup, kulap-kelip,
kucap-kiceup.
keluai, careuh.
kembali, 1. balik deui ka asal; 2.
kelapa, kalapa.
keluak, kelewek.
deui atawa sakali
deui; 3. mulang.
kelaras, kararas.
keluan, téndok.
kembali modal, balik modal.
kelasah, bobo, uduh.
keluar, kaluar.
kembalian, pamulangan.
kelat, kesed.
keluarga, kulawarga: basa lemes-
mengembalikan, mulangkeun.
keledai, kaldé.
na: kulawargi.
kembang, 1. kembang; 2. mekar.
kelebat, berkelabat, ngolébat.
keluh, mengeluh, ngangluh, ruma-
mengembangkan, mekarkeun.
kelekatu, rametuk.
huh, humandeuar.
perkembangan, kamekaran.
kelelawar, lalay.
keluih, kelewih.
kembang gula, peremén.
kelereng, kaléci.
kelukur, terkelukur, lécét, baréd,
mengembang bakung, galing
keliling, berkeliling, nguriling.
babak.
muntang (buuk).
mengelilingi, ngurilingan.
kelumit, sekelumit, saeutik pisan.
kembang biak,
berkembang biak,
sekeliling, sabudeureun,
kelumun, berkelumun, diharu-
baranahan.
sakuriling.
dung, diharudum.
kembara, mengembara, ngala-
berkeliling-keliling, karalang-
kelun, berkelun, ngelun (haseup).
lana.
kuriling,
kukurilingan.
kelupas, terkelupas, molotok,
kembu, korang.
kelilip, kapireungpeunan.
coplok.
kemeja, kaméja.
kelimis, kulimis.
mengelupas, mesék (cangkang
kemelut, 1. kaayaan bahaya; 2.
kelimpanan, kapireungpeunan.
buah-buahan jsb.).
kaayaan genting,
harénghéng.
kelimpungan, bingung.
keluruk, kongkorongok.
kemenakan, 1. alo atawa suan;
kelinci, kelenci.
kelusuh-kelasah, gulinggasahan.
2. anak dulur awéwé.
keliru, salah, kaliru.
keluyur, berkeluyuran, ngulayab-
kemenyan, menyan.
kelit, berkelit, nyingcet.
an, ngatrok,
atrok-atrokan.
kemih, cikiih.
kelok, berkelok, 1. ngeluk, meleng-
kemal, berkemal, eumeul-eumeul.
kemiri, muncang.
kung: 2. méngkol,
nikung.
kemangi, kamangi.
kempis, kempés (ban jsb.), kem-
kelola, mengelola, ngokolakeun,
kemarau, halodo, katiga.
pléng (beuteung).
ngurus.
kemari, kadieu.
kempit, mengempit, ngélék,
kelolong, terkelolong, kabeu-
kemarin, kamari.
ngahompét.
reuyan.
kemarin dulu, mangkukna.
kemudi, kamudi, setir.
kelon, mengeloni, ngelonan
kemaruk, mamayu; basa lemesna:
mengemudikan, nyetiran,
(budak).
mamajeng; 2. sarakah.
nyupiran, nyekel
kamudi.
kelongsong, solobong.
kemas, ringkes tur alus.
kemudian, 1. geus kitu, saterusna.
kelontong, kolontong.
berkemas-kemas, bebenah, bé-
tuluy: 2. waktuna (nu)
bakal ka-
kelopak, 1. lakop; 2. biwir.
bérés, bubungkus
supaya rapih.
sorang, pandeuri.
kelopak jantung, lakop jantung
mengemas, ngatur, mungkus,
kemungkus, kacingcalang.
(cau).
mérésan.
kemut, mengemut, ngemot.
kelopak mata, biwir panon.
kemasan, bungkus barang da-
kena, keuna.
keloyak, berkeloyak, molotok (ku-
gangan.
kena hama, katerap bibit
lit) lantaran kaléob
jsb.
peti kemas, peti barang dagang-
kasakit.
kelu, ngabigeu (lantaran reuwas).
an jsb.
kena emas, meunang duit

6.

KENAL
KEPIL
panyogok.
air kencing, cikiih.
kenyal, 1. liat, geunyal, ranyéd (da-
kena hukum, ditibanan
kencur, cikur.
ging); 2. ngenyod,
ngancul (sa-
hukuman.
kendaga, kandaga.
perti bal karét).
berkenaan, patali jeung.
kendala, 1. kahéngkér; 2. halangan.
kenyam, mengenyam, 1. ngasaan
mengenai, ngeunaan.
kendali, kadali.
(kadaharan jsté.); 2.
ngarasakeun
kenal, 1. wawuh; basa lemesna:
mengendalikan, 1. ngadalikeun;
(pangalaman),
ngalaman: pernah
kenal: 2. nyaho; basa
sedengna:
2. nyengker: mengendalikan
hawa
mengenyam pendidikan
di pergu-
terang; basa lemesna:
uninga.
napsu, nyengker hawa napsu.
ruan tinggi, kungsi ngalaman sa-
mengenal, mikawanoh.
kendara, kendaraan, tutumpakan,
kola di paguron luhur.
berkenalan, wawawuhan, wa-
kandaraan.
kenyang, seubeuh; basa lemesna:
wanohan.
mengendarai, numpakan kanda-
wareg; basa cohagna:
bentét.
tanda pengenal, tanda atawa
raan (mobil, kuda
jsb.).
kenyit, mengenyit, ngarindat.
ciri sangkan nu sejen
nyarahoeun.
kendati, kendatipun, sanajan;
kenyut, mengenyut, ngenyot.
memperkenalkan, ngawanoh-
basa lemesna: sanaos.
kenyutan, empéng.
keun.
kendil, pariuk.
kepada, ka: diberikan kepada orang
kenal-mengenal, silipikawanoh.
kendit, setagén, beubeur (tina
lain, dibikeun ka batur; kahatur
kenan, berkenan, 1. suka, seneng,
lawon, benang).
(alamat surat).
daék; 2. satuju,
saluyu.
kendur, kendor.
kepah, kijing.
perkenan, idin; basa lemesna:
mengendur, ngendoran.
kepak, jangjang.
widi.
mengendurkan, 1. ngendoran;
berkepak-kepak, kikiplik.
memperkenankan, nyatujuan,
2. ngalemahkeun
(sumanget
kepal, keupeul.
ngidinan, ngawidian.
jsb.).
mengepal, ngeupeul.
kenang, kenangan, panineungan.
kenduri, hajat, salametan.
sekepal, sakeupeul.
kenang-kenangan, pangéling-
kenes, 1. centil, gumeulis (awéwé),
kepalan tangan, pareup: sebe-
éling, tawis
katineung.
gumasép (lalaki); 2.
loba paning-
sar kepalan tangan, segedé peu-
mengenang, miéling.
kah.
reup.
terkenang, ingét (baé), kaba-
kenikir, kembang tikotok, suyok.
kepala, 1. kapala, pamingpin; 2.
yang, nineung.
kening, 1. halis, basa lemesna:
sirah; basa lemesna
(keur jele-
kenanga, kananga.
kening; 2. tarang;
basa lemesna:
ma): mastaka; basa
kasarna
kenapa, naha, ku naon, naon sa-
taar.
(keur sato): hulu.
babna: kenapa kamu
menangis?
kental, kentel, kimpel.
kepalang, kapalang, kagok.
kunaon manéh ceurik?
kentara, katara, katénjo; basa se-
kepayang, kelewek.
kenari, kanari.
dengna: katingal; basa
lemesna:
kepepet, kapépéd, kadéséh, kase-
kencan, jangji patepung di hiji
katingali, katawis.
dekkeun.
tempat.
kentong, kentongan, kohkol.
kepergok, kaperego.
kencang, 1. manteng (tali jsb.); 2.
kentut, 1. hitut; basa lemesna:
kepet, 1. ngopét; 2. cécépét (lauk).
tarik, gancang, cepet
(lumpat).
bobos.
kepialu, rieut.
kencing, kiih; basa lemesna: ka-
daun kentut, daun kahitutan.
kepiat, hampas kalapa.
hampangan.
mengentuti, ngabekok, ngahi-
kepil, berkepil, padeukeut, paadek,
mengencingi, ngiihan.
tutan.
padémpét.

PREV

1 of 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *