KAMUS INDONESIA-SUNDA (A)

Agar tampilannya sesuai, untuk pengguna android silahkan aktifkan situs destop pada browser google chrome kamu

KAMUS INDONESIA-SUNDA HURUF A

ABA
ALU
aba-aba, paréntah dina baris, gerak
agar, supaya, sangkan, ambéh; ba-
utangmu, ieu duit bisa dipaké
badan jsb.
sa lemesna: supados.
pikeun mayar hutang
manéh.
abadi, lana, langgeng, abadi.
Agar-agar, ager.
akar, akar.
abai, mengabaikan, ngabaékeun,
agunan, jaminan, boreh.
akar serabut, akar mayang.
teu maliré, teu
ngagugu.
mengagunkan, ngaborehkeun,
akar tunggang, akar pancer.
abdi, abdi, hamba sahaya, pagawé.
ngagadékeun.
akar tunjang, jangkar.
mengabdikan diri, kumawula.
aib, aéb.
umbi akar, beuti.
abdi negara, pagawé nagara.
air, cai, ci, ér.
akhir, 1.tungtung, panungtung; 2.
absah, sah, sohéh.
air bah, caah, banjir.
tukang; 3. ahir.
abu, 1. lebu; 2. kekebul, 3. sekar
air hujan, cihujan.
berakhir, réngsé, tamat, béak.
(roko).
air kencing, cikiih.
terakhir, panungtungan, pa-
abu-abu, abu-abu, kulawu.
air mata, cimata, cipanon; basa
mungkas, paméakan,
panutup.
acapkali, mindeng, remen; basa
lemesna: cisoca.
akhiran, rarangkén tukang.
lemesna: sering.
air mawar, érmawar.
akhirnya, antukna, ahirna.
ada, aya.
air keras, érkeras.
paling akhir, pangtungtungna,
tidak ada, euweuh, taya; basa
air liur, ciduh.
pangtukangna,
panyocok.
lemesna: teu aya.
air ketuban, cikakaba.
akhirat, ahérat.
berada, 1. aya di, cicing; 2.
air dingin, citiis.
akikah, akékah, ékah.
beunghar, cukup.
air panas, cipanas.
aku, kuring; basa lemesna abdi,
mengadakan, ngayakeun.
air seni, cikiih.
sim kuring.
keadaan, kaayaan.
air mani, cimani.
alang-alang, eurih.
seadanya, saaya-aya, saayana.
tanah air, lemah cai.
padang alang-alang, tegal
mengada-ngada, jijieunan,
mata air, cinyusu.
eurih.
kaleuleuwihi.
air susu ibu, cisusu indung.
alat, parabot, pakakas.
ada-ada saja, aya-aya baé.
air putih, ciherang, cibodas.
alat dapur, pancarakén.
adakalanya, aya kalana, kadang-
berair, caian.
alat tenun, pakara.
kadang, sawaktu-waktu.
ajak, ajag; anjing leuweung.
alih, pindah, ganti, tukeur.
adalah, nyaéta.
ajek, ajeg.
mengalihkan, mindahkeun.
adang, mengadang, ngahalangan,
aju, mengajukan, ngasongkeun,
alih-alih, sihoréng, kawasna.
megat di jalan.
ngajukeun.
alir, mengalir, 1 . ngocor, ngucur
adegan, babak; sabagian tina ba-
akan, 1. arék, rék, deuk, dék; basa
(cai); 2.  nyurucud (cimata,
bak (sandiwara, jsb.).
lemesna: badé: saya
akan mem-
késang).
adem, 1. tiis; 2. tenang, tingtrim;
beli buku, kuring rék meuli buku;
alis, halis; basa lemesna: kening.
3. hambar, cawérang.
2. bakal: Ia akan
datang hari ini,
alkisah, kocapkeun, kacaturkeun
adik, adi; basa lemesna: rai.
Manéhna bakal datang
poé ieu;
(upama ngamimitian
ngado-
adik kakak, adi lanceuk.
3. ngeunaan, hal,
perkara: saya
ngéng).
adik ipar, adi beuteung.
tidak tahu akan hal
itu,
kuring
almanak, almenak.
agak, rada, kira-kira.
teu nyaho ngeunaan eta
hal; 4.
almari, lomari.
agaknya, kawasna, jigana, kira-
keur, pikeun: uang
ini akan da-
alot, liat, henteu regas.
kirana.
pat dipakai untuk
membayar
alu, halu.

2.

AMAT
ANTUK
amat, kacida, … teuing.
peranakan, 1. pianakan, 2.
berangkat, indit, mangkat.
amat, mengamati, niténan.
indo.
mengangkat-angkat, muji-
pengamatan, panitén.
kekanak-kanakan, bubudak-
muji.
mengamat-amati, nelek-nelek,
eun.
angker, sanget, sangar.
nilik-nilik.
anak tiri, anak téré; basa le-
angkuh, sombong, gedé hulu.
pengamat, anu niténan.
mesna: putra kawalon.
angkut, akut.
ambang, bangbarung.
ancar-ancar, ancer-ancer.
mengangkut, ngakut.
ambar, amber.
andai, lamun, upama; basa le-
mengangkuti, ngakutan.
ambil, cokot; basa lemesna: can-
mesna: upami.
angsa, soang.
dak; basa sedengna:
bantun.
andaikata, seandainya, saupa-
angsur, cicil.
mengambil, nyokot.
mana.
angsuran, cicilan.
mengambil anak, 1. ngukut
berandai-andai, 1. ngawang-
berangsur-angsur, saeutik-
anak batur; 2. mulung
minantu.
kong, gunem catur; 2.
lalamun-
saeutik (nambahan,
ngurangan,
mengambil bagian, ilubiung.
an.
maju, mundur jsb.),
lalaunan,
ambin, aisan.
andal, andel.
henteu sakaligus.
berambin lutut, nangkeup tuur.
mengandalkan, ngandelkeun.
angut, mengangut, ngalenggut,
mengambin, ngais (budak jsb.).
diandalkan, diandelkeun.
ngalenyap.
amblas, ambles, leungit, musna.
andalan, nu diandelkeun, andel-
ani-ani, étém.
ambruk, 1. runtuh, rubuh; 2.
an.
aniaya, kaniaya, kejem, gangas.
nambru, nombro
(gering); 3.
andeng-andeng, karang.
anja, beranja-anja, ogoan.
bangkrut, potol.
angah, terangah, 1. ripuh; 2. olo-
teranja-anja, sok (biasa) diogo.
amis, hanyir.
hok.
anjak, beranjak, pindah, ngésér,
ampas, hampas.
angan, 1. pikiran, ingetan; 2. mak-
undur, indit.
ampas kecap, béjod.
sud, niat.
beranjak dewasa, nincak sa-
ampas minyak kelapa, galéndo.
angan-angan, angen-angen, ci-
wawa.
ampela, burih hayam.
ta-cita.
anjlok, 1. turun; 2 ngareunteut; 3.
ampelas, hampelas.
angga, berangga, ranggaék (tan-
kaluar tina erél
(kareta api).
ampu, pengampu, 1. pananggeuy,
duk uncal jsb.).
anjur, menganjurkan, ngasong-
pangdeudeul; 2. wali,
pangaping.
anggota, 1. anggahota (babagian
keun usul jsb.
ampuh, 1. sakti; 2. manjur, muja-
awak); 2. anggota,
elid (pakum-
anjuran, naséhat supaya ngala-
rab; matih.
pulan organisasi).
kukeun hiji hal.
anai-anai, rinyuh.
angguk, unggeuk.
antan, halu.
anak, 1. anak; basa lemesna: putra;
mengangguk-angguk, ung-
antar, anteur, jajap.
2. budak, basa
lemesna: murang-
geuk-unggeukan,
unggut-
mengantarkan, nganteurkeun,
kalih.
unggutan.
ngajajapkeun.
anak cucu, anak incu.
anggur, menganggur, ngaligeuh,
pengantar, panganteur, pangja-
anak kecil, budak leutik.
teu boga pagawéan
(pacabakan),
jap.
anak-anak, 1. budak keneh; 2.
nganggur.
mengantari, nganteuran (kada-
barudak.
angit, hangit.
haran ka nu gawé
jsb.), ngirim.
anak panah, jamparing.
angkat, angkat.
antuk, terantuk, tidagor, titajong.

3.

ANTUL
ATAS
antul, mengantul, ngancul.
sangka
sarap.
anus, bool, liang tai.
aram-aram, éstégér.
asak, pinuh ku jelema, jejel.
anut, menganut, ngagem.
aram-temaram, remeng-remeng,
berasak, 1. pajejel, pasesedek;
anyir, hanyir.
reyem-reyem, surem.
2. ngiser, indit.
apa, naon.
arang, areng.
mengasak, 1. ngajejel, ngade-
mengapa, naha, ku naon.
arau, totol-totol, belang.
det, supaya pinuh tur
padet;
kenapa, naha, ku naon.
arbei, arbén, babasaran.
ngadedel (bantal,
kasur jsb.); 2.
siapa, saha.
aren, kawung.
nyedekkeun,
nyedek-nyedek; 3.
berapa, sabaraha.
gula aren, gula kawung.
mindahkeun.
apabila, iraha, lamun.
arena, pakalangan.
asam, 1. asem; 2. haseum.
apalagi, komo.
ari, kulit ari, kulit ipis panglam-
pohon asam, tangkal asem.
apa-apa, naon-naon, nanaon.
pud.
rasanya asam, rasana haseum.
beberapa, sababaraha.
ari-ari, bali, santen.
asap, haseup.
apak, hapeuk.
arif, wijaksana, surti.
berasap, ngebul: asal dapur
apam, apem.
arih, mengarihkan, 1. nyodor-
berasap, asal dapur ngebul.
api, seuneu.
keun leungeun rék
ngarangkul;
asbat, anak incu, rundayan.
api neraka, seuneu naraka.
2. nyangcang, nalian.
asing, 1. anéh, teu ilahar; 2. can
berapi-api, ngagedur (gedé
aring, 1. pitapak; 2. bau hangseur,
biasa, kagok; 3. nu
datangna ti
sumanget).
pengar.
luar (nagara,
wewengkon); 4.
perapian, hawu, anglo jsb.
arnal, cucuk gelung.
misah, mencil; 5
séjén, béda.
apion, panggal.
arsitek, undagi.
bahasa asing, basa kosta, basa
apit, hapit, jepit, géndéng, gon-
aron, satengah mateng (kukulu-
asing.
déng.
ban).
terasing, mencil, jauh ka ditu ka
mengapit, ngahapit, ngagon-
aronan, gigih.
dieu.
deng.
mengaron, ngagigihan (sangu).
mengasingkan diri, mencil-
apung, kambang.
arti, harti.
keun manéh.
mengapung, ngambang.
arti kiasan, harti injeuman.
asyik, 1. birahi, bogoh; 2. poho ka-
terapung-apung, angkleung-
arti kamus, harti saujratna.
na nanaon (lantaran
karesep);
angkleungan
berarti, 1. ngandung harti; 2.
anteng; 3. kataji; 4,
suka, resep.
arah, mengarah, tujul.
aya gunana, aya
paédahna.
asyik masyuk, bobogohan.
arak, iring, abring.
arun, mengarun, ngaduk, nyam-
mengasyikkan, pikaresepeun.
mengarak, ngabringkeun, ngi-
pur, ngareumbeuy.
atap, hateup.
ringkeun.
arung, mengarungi, 1. ngaraas
atas, 1. luhur, di luhur: meman-
arak-arakan, iring-iringan,
(walungan); 2. balayar
(di laut).
dang dari atas bukit, neuteup ti
hélaran, pawéy.
arung jeram, olah raga papalid-
luhur pasir; disimpan
di atas me-
berarak-arakan, ngabring, nga-
an maké parahu karét
di walung-
ja, ditunda di luhureun meja; 2.
leut.
an anu caina tarik.
kana, patali jeung: terima
kasih
aral, halangan.
asabat, 1. sarap; 2. urat.
atas kedatangannya, hatur nu-
aral melintang, halangan haru-
sakit asabat, gering sarap.
hun kana
kasumpinganana; 3.
ngan, halangan nu teu
disangka-
perang asabat, perang urat
kalawan: atas nama
tuan rumah,

4.

ATAU
AZIMAT
kalawan asmana
sohibul-bét; 4.
aum, mengaum, ngagaur
berayal-ayal, lénglé, léléda.
jadi: terbagi atas
tiga bagian,
di-
(maung).
ayam, hayam.
bagi jadi tilu bagian;
5. lantaran:
aur, haur (awi).
ayam aduan, hayam adu.
atas usaha panitia, lantaran usa-
aurat, orat.
ayam beroga, cangéhgar.
ha panitia; 6.
ngeunaan: ia pura-
aus, 1. gugus; 2. halabhab,
ayam biang, hayam babon.
pura tidak tahu atas
masalah itu,
hanaang.
ayam cemani, hayam camani;
manéhna api-api teu
nyaho ngeu-
awal, mimiti, awal.
hayam anu bulu,
daging, katut
naan éta masalah.
awalan, rarangkén hareup.
tulangna hideung.
mengatasi, 1. ngungkulan: kita
awam, umum.
ayam selasih, hayam camani.
harus mengatasi
masalah itu,
awan, méga.
ayam katik, hayam katé.
urang kudu ngungkulan
éta ma-
ayah, bapa; basa lemesna; rama.
buta ayam, kotokeun.
salah; 2. ngaluhuran: ilmunya
ayah bunda, indung bapa,
tidur-tidur ayam, leleyep asu.
sudah mengatasi ilmu
gurunya,
kolot; basa lemesna:
ibu rama,
ayam-ayaman, (manuk) ha-
élmuna geus ngaluhuran
élmu
sepuh.
hayaman.
guruna; 3. ngéléhkeun:
agar lolos
ayah tiri, bapa téré.
ayan, penyakit ayan, sakalor.
ke final, Persib harus
mengatasi
ayah kandung, bapa teges.
ayom, mengayomi, nangtayung-
PSMS, sangkan maju ka final,
berayah, 1. bapaan, boga bapa;
an.
Persib kudu ngéléhkeun
PSMS.
2. nyebut bapa,
nganggap bapa.
pengayoman, panyalindungan.
atasan, pingpinan.
ayal, 1. elat, leuir; 2. asa-asa; sak:
ayum, mengayum, mantuan (pa-
teratasi, kaungkulan, bisa
tak ayal lagi, dia
adalah pacarku,
gawéan jahat).
diréngsékeun.
henteu sak deui,
manéhna téh
azab, siksaan, hukuman.
atau, atawa.
kabogoh kuring.
azam, tujuan, cita-cita, maksud.
ati, haté.
azimat, jimat.

oooo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *