ALL Kakawihan Sunda

Kumpulan Kakawihan Sunda

( Halaman 2 Dari 2 )
(12) AYANG-AYANGGUNG

Ayang-ayang gung Gung goongna rame
Menak ki Mastanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat

Katon kagorengan
Ngantos Kangjeng Dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

(13) EUNDEUK-EUNDEUK CANG

Eundeuk-eundeu cang lagoni
Meunang peucang sahiji
Leupas deui ku Nini
Beunang deui ku Aki

(14) JALEULEU

Jaleuleu ja
Tulak tujaeman gog
Seureuh leuweung bay
Jambe kolot bug
Ucing katinggang songsong
Ngek!

(15) KALI-KALI KONENG

Kali-kali koneng
Naha koneng aing di kali
Piubareun budak
Naon budakna
Hulu lisung
Naon pangasuhna
Jurig beureum dikukuncung

(16) KALONGKING

Kalongking-kalongking
Bapa sia hudang ngising
Dibura ku madu kucing
Madu kucing meunang maling

Kalongking-kalongking
Bapa sia utah ngising
Beak samak beak samping
Teu cageur waktu sapeuting

(17) PUNTEN

Punten mangga Ari ga,
gatot kaca Ari ca,
cau ambon Ari bon,

bonteng asak Ari sak,
sakit perut Ari rut,
rujak asem Ari sem

sempal-sempil Ari pil,
pilem rame Ari me,
meja makan Ari kan,

kantong kosong Ari song,
songsong lampu Ari pu,
puak-paok Ari wok,
wok candewok

(18) Surser-surser (versi 1)

Surser surser
Amis cau
Amis kembang
Hileud sita
Tarungambang

Yey iyey
Tai manukan
Yey iyey
Tai manukan

(19) Surser-surser (versi 2)

Surser surser
Amis cau
Amis kembang

Balakbak buah bungbulang
Jol semah
Ngajak nyeupah ku papagan
Papagan kadongdong nyemplong

(20) Paciwit-ciwit Lutung (versi 1)

Paciwit-ciwit lutung ari gog gog ka luhur
Paciwit-ciwit lutung ari gog gog ka luhur

(21) Paciwit-Ciwit Lutung (versi 2)

Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung
Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur
Paciwit-ciwit lutung nu ti handap pindah ka luhur

(22) Cak Cung

Cak cung bakowek
Kukuruyuk
Anak careuh
Ka kowet
Bujurna bareuh

(23) Pacici Poci

Pacici-cici poci
Anyang-anyang bidadari
Jalele jakuwe
Ja minta kembang apa?

(milih ngaran kembang)
Ba nona ba nona
Ba (ngaran) menta kembang eros
Kabogohna ka Mang Eros

(24) Pacici Putri

Pacici cici putri
Selerek kembang celempung
Ali-ali pamadatan

Goreng adat digurubas
Kalau mau kembang apa? Kembang pacar
Manone-manone hayang kembang pacar
Kabogohna mantri cacar!

(25) Endog-endogan

Endog-endogan pepes hiji pepes kabeh
Endog-endogan pepes hiji pepes kabeh
Endog-endogan pepes hiji pepes kabeh
Goleang-goleang mata sapi bolotot

(26) Aya hiji kurung

pinuh ku japati
japati kaluar
disada uok uokan

Alim karamana
alim ka ibuna
hoyong kaputrana
nu centik bulu socana

(27) Blung Blong

Blung blong
tampelet tampa gelom
lalamis bulu maung
cerentel cantel
pakuong doblus

(28) Tat tit tut

daun kanyere (kaliki)
saha nu hitut budak awewe (lalaki)
dibawa kasaung butut
balikna ngaburusut

(29) Punteun-Mangga

Punteun, mangga
Ari ga, gatot kaca
Ari ca, cau ambon
Ari bon, bonteng asak
Ari sak, sakit perut
Ari rut, rujak asem

Ari sem, sempal sempil
Ari pil, pilem rame
Ari me, meja makan
Ari kan, kantong kosong
Ari song, song-song lampu
Ari pu, puak paok
Ari wok, wok berewok

(30) Cang ucang angge

Cang ucang angge
Mulung muncang ka paranje
Digogog ku anjing gede
Anjing gede nu Pa Lebe
Ari gog gog cungunguuuung

(31) BULANTOK

Bulantok-bulantok
Bulan gede bulan montok
Moncorong sagede batok

Bulantok-bulantok
Aya bulan sagede batok
Bulanting-bulanting
Aya bulan sagede piring

(32) MARGALUYU

Bang kalima-lima gobang bang
Bangkong di tengah sawah wah
Wahey tukang bajigur gur
Guru sakola desa sa
Saban poe ngajar jar

Jarum paranti ngaput put
Puteri nu gareulis lis
Lisung kadua halu lu
Luhur kapal udara ra
Ragrag di Jakarta ta
Taun opat hiji ji
Haji rek ka mekah kah

Kahar tujuh rebu bu
Buah meunang ngala la
Lauk meunang nyobek bek
Beker meunang muter-ter
Terus ka Cipaten pen
Pena gagang kalam lam

Lampu eujeung damar mar
Mari kueh hoho ho
Hotel pamandanga ngan
Ngantos kanjeng dalem lem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong!

(33) RAT-RAT GURISAT

Rat-rat gurisat
Nini ingrat paeh diselap
Tiselap kana kuciat
Dibura ku laja tuhur

Laja tuhur meunang ngunun
Meunang ngunung tujuh taun
Kadalapan diburakeun
Nyeh prot, nyeh prot, nyeh prot….

(34) RORO MONYORO

Roro manyoro
Manyoro manjangan ngidul
Anak sia jadi ratu
Diketukan dikenongan
Turunan apung
Karunya ka anak sia

(35) TIK-TIK TOLEKTAK

Tik-tik tolektak
Ari tak, taktak bareuh
Ari reuh, reuhak cina

Ari na, naya gengong
Ari gong, gongseng panas
Ari nas, nasi baso
Ari so, sorangan bae yeuh…

(36) TUKTUBRUNG

Tuktubrung tali tanjung
Papagan nyamplung
Pada leutik pada sempung
Patulangtung patungtung brung…

(37) Cang ucang angge

Cang ucang angge
Mulung muncang ka paranje
Digogog ku anjing gede
Anjing gede nu Pa Lebe
Ari gog gog cungunguuuung

advertisement


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *